WANTED: GRUESJEF FOR GRUVE 3

The job announcement is in Norwegian

Vi søker Gruvesjef til Gruve 3, oppstart medio august

Du får operativt ansvar for drift og guiding, formidling og utvikling av opplevelsen “Arbeidsdagen til en gruvebus”.

Har du Svalbarderfaring, glød og interesse for gruvehistorien i kombinasjon med et ønske om formidling i verdensklasse kan det være deg vi er ute etter.

Gruvesjefen ansettes i en 100% prosjektstilling ut september 2016.

Send CV og en knakende god søknad innen 18.juli til steinar@basecampexplorer.com

basecamp_news_gruvesjef

basecamp_news_gruve3